Heerlijk Buiten

Vergaderingen en stukken

Het Algemeen Bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde vergadert in het algemeen twee keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden meestal plaats in het gemeentehuis van Barendrecht.


Op 16 maart 2018 komt het algemeen bestuur bijeen om 11.00 uur in het gemeentehuis in Barendrecht.

1. Opening
Link naar de agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 8 december 2017
Link naar de bijlage

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Link naar het vergaderstuk 
Link naar de bijlage

4. Bijdrage in door gemeenten gemaakte extra kosten toekomstdiscussie
Link naar het vergaderstuk

5. Evaluatie samenwerkingsovereenkomst NRIJ-SBB-PZH
Link naar het vergaderstuk 
Link naar de bijlage
Link naar de bijlage

6. Rapportage evaluatie samenwerking
Link naar de bijlage

7. Rondvraag en sluitingKijk in het Archief voor de vergaderingen IJsselmonde van afgelopen jaar.