Heerlijk Buiten

Gebiedsadviescommissie Reeuwijkse plassen

Het Algemeen Bestuur heeft voor elk van de werkgebieden, Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o., een gebiedsadviescommissie ingesteld.

  • Elke commissie heeft een voorzitter (lid uit het Algemeen Bestuur)
  • De leden zijn raadsleden, door hun eigen gemeenteraad voorgedragen (benoemd door Algemeen Bestuur)
  • De commissies adviseren het bestuur van het eigen werkgebied
  • Adviesterreinen: beheer- en ontwikkelplan, investeringsvoorstellen en hoofdlijnen van de kwaliteitskaders voor het beheer en de exploitatie
  • Een commissie brengt advies uit binnen de kaders en de context van de regionale doelstellingen van Groenalliantie Midden-Holland
  • De commissies kunnen met andere partijen zoals gebruikersgroepen, ondernemers of het waterschap contact hebben voor advies of afstemming

Gebiedsadviescommissie Reeuwijkse plassen (RP)

  • De heer C.A. Oskam (voorzitter) - Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
  • Mevrouw L. Hertogh - van der Laan - Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
  • De heer H. van den Haak - Gemeente Gouda
  • De heer C.P.W. van den Berg - Gemeente Waddinxveen

De vergaderdata voor de gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen voor 2016 zijn:

30 juni 16:00-17:30 - gemeentehuis Bodegraven-Reeuwijk
16 november 15:00-17:00 uur - Huis van de Stad te Gouda