Heerlijk Buiten

Beleid

Schapsplan Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Het schap vervult een trekkersrol in het realiseren en beheren van het bestaande en geplande recreatieve aanbod in de groene buitenruimte van IJsselmonde. Het wordt in onderlinge samenhang afgestemd op de brede maatschappelijke vraag en mogelijkheden met een marktgerichte orientatië.

Voor de periode tot 2020 heeft het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde een Schapsplan 2012-2020 opgesteld. 

Bestuur > IJS > Beleid > Schapsplan // g.z-h ijm jan gerritseploder-0744.jpg (98 K)