Heerlijk Buiten

Vergaderingen en stukken

Het algemeen bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde vergadert twee keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis van Barendrecht. De vergaderdata voor 2015 zijn als volgt:

Vrijdag 3 april 
Vrijdag 3 juli
Vrijdag 11 december

Vrijdag 3 april 2015:
Aanvang: 11.00 uur
Plaats: gemeentehuis van Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht.

De onderstaande stukken hebben betrekking op de vergadeirng van 3 april:  

 1. Opening (agenda)
 2. Vaststelling besluitenlijst 12 december 2014
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Ingekomen stukken en mededelingen_bijlage 1
 5. Ingekomen stukken en mededelingen_bijlage 2
 6. Ingekomen stukken en mededelingen_bijlage 3
 7. Samenstelling bestuur
 8. Samenstelling bestuur_bijlage 1
 9. Samenstelling bestuur_bijlage 2
 10. Scenario-onderzoek grootstedelijke schappen
 11. Scenario-onderzoek grootstedelijke schappen_bijlage 1
 12. Scenario-onderzoek grootstedelijke schappen_bijlage 2
 13. Scenario-onderzoek grootstedelijke schappen_bijlage 3
 14. Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark – Voortgangsrapportage Q4 2014 en kredietaanvraag
 15. Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark_bijlage 1
 16. Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark_bijlage 2
 17. Kwaliteitsimpuls fietsknooppuntensysteem westelijk NRIJ 
 18. Kwaliteitsimpuls fietsknooppuntensysteem westelijk NRIJ_bijlage 1 
 19. Kwaliteitsimpuls fietsknooppuntensysteem westelijk NRIJ_bijlage 2 
 20. Rondvraag en sluiting

Vrijdag 3 juli 2015:
Aanvang: 10.30 uur
Plaats: gemeentehuis van Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht.

De onderstaande stukken hebben betrekking op de vergadering van 3 juli:  

 1. Opening
 2. Samenstelling bestuur
 3. Vaststelling besluitenlijst 3 april 2015
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
  1. bijlage 2
  2. bijlage 3
  3. bijlage 4
  4. bijlage 5
  5. bijlage 6a
  6. bijlage 6b
  7. bijlage 7
  8. bijlage 8
  9. bijlage 9
 5. Jaarstukken 2014
  1. bijlage 1
  2. bijlage 2
  3. bijlage 3
 6. Programmabegroting 2016
  1. bijlage 1
 7. Kredietaanvraag inpassing Groene Loper
  1. bijlage 1
 8. Samenwerkingsovereenkomst Johannapolder
  1. bijlage 1
  2. bijlage 2
 9. Wijziging GR NRIJ i.v.m. gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen
  1. bijlage 1
  2. bijlage 2
  3. bijlage 3
 10. Erfpachtuitgifte t.b.v. aanvullende parkeerplaats Sandelingen-Ambacht
  1. bijlage 1
  2. bijlage 2
 11. Erfpachtuitgifte t.b.v. uitbreiding terras horeca Sandelingen-Ambacht
  1. bijlage 1
  2. bijlage 2
 12. Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark – Voortgangsrapportage 1e kwartaal 2015
  1. bijlage 1
 13. Rondvraag en sluiting

Vrijdag 11 december 2015:
Aanvang: 12.00 uur
Plaats: gemeentehuis van Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht.

De onderstaande stukken hebben betrekking op de vergadering van 11 december: 

 1. Opening
 2. Presentatie Kwaliteitsimpuls Johannapolder
 3. Samenstelling Bestuur
 4. Vaststelling besluitenlijst 3 juni
 5. Vaststelling besluitenlijst 13 november
 6. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
 7. Najaarsrapportage
 8. 1e begrotingswijziging 2015
 9. 1e begrotingswijziging 2016
 10. Normenkader rechtmatigheid 2015
 11. Grondverkoop Sandelingen-Ambacht
 12. Controle Verordening
 13. Financiële Verordening
 14. Samenwerkingsovereenkomst stichting Hooge Nesse
 15. Digitaal toezenen vergaderstukken
 16. Dienstverleningsovereenkomst PZH 2016
 17. Zuidpolder Barendrecht (overdracht gronden 2e fase)
 18. Renovatie spartelbadje Spuiveld
 19. Eindrapportage Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark
 20. Rondvraag en Sluiting

Vrijdag 1 juli 2016:
Aanvang: 09:30 uur
Plaats: gemeentehuis van Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht.

De onderstaande stukken hebben betrekking op de vergadering van 1 juli 2016: 

1. Opening (agenda)

2. Vaststelling besluitenlijst 11 december 2015

3. Samenstelling bestuur

4. Ingekomen stukken en mededelingen

Werkgroep toekomst schap en transitie

5.  Toekomst en transitie natuur- en recreatieschap NRIJ

Financiën:

6. Jaarstukken 2015

7. Programmabegroting 2017

8. Aanbesteding accountant

Beleid:

9. Grondbeleid: de nota Grondbeleid 2016 (t.k.n.)

Beheer:

10. Overdracht erfpachtrecht percelen Donckse Fase 2b (t.k.n.)

11. Wandelroutenetwerk Rotterdam-Zuid

12. Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse-Veerplaat: voortgangsrapportage 4e kwartaal 2015 en 1e kwartaal 2016

13. Project kwaliteitsimpuls Hooge Nesse-Veerplaat- toiletvoorziening Beachsportveld          

14. Project kwaliteitsimpuls Hooge Nesse-Veerplaat- incidentele subsidie voor de Stichting Hooge Nesse-Veerplaat

15. Voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls Johannapolder 1 (t/m feb 2016)               

16. Project kwaliteitsimpuls Johannapolder- beheerkosten

17. Marktacquisitie Johannapolder

Geheim deel van de vergadering

18. Voortgang dossier debiteur                                                                       

Vervolg regulier deel van de vergadering

19. Rondvraag en sluiting

Vrijdag 14 oktober 2016:
Aanvang: 11:30 uur
Plaats: gemeentehuis van Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht.

1. Opening

2. Wijziging samenstelling en functies bestuur

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

3. Vaststelling besluitenlijst 1 juli 2016

Geheim deel van de vergadering

4. Vaststelling besluitenlijst geheim deel 1 juli 2016

Vervolg regulier deel van de vergadering

5. Ingekomen stukken en mededelingen

Bijlage 1

6. Benoeming accountant

7. Normenkader Rechtmatigheid 2016

8. Rondvraag en sluiting

Vrijdag 9 december 2016:
Aanvang: 10:30 uur
Plaats: gemeentehuis van Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht.

1.     Opening

2.     Samenstelling bestuur

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

3.     Vaststelling besluitenlijst 14-10-2016 en kennisnemen besprekingsverslag 17-11-2016

4.     Ingekomen stukken en mededelingen

5. Werkgroep toekomst schap en transitie

a.      Financieringsovereenkomst

b.      Samenwerkingsovereenkomst

c.      Kredietverhoging toekomstscenario’s

Financiën

6.    Najaarsrapportage 2016

Bijlage 1

7.    2e Begrotingswijziging 2016

Bijlage 1

8.    1e Begrotingswijziging 2017

Bijlage 1

Regelgeving

9.      Mandaat- en volmachtbesluit SBB

10.    Archiefverordening

Beheer

11.     Voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls Johannapolder 2 (t/m juni 2016) t.k.n.

12.     Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse/Veerplaat- Voortgangsrapportage 2e kwartaal 2016

13.     Pendrechtse Molen- herstellen metselwerk zuidwestelijke gevel

14.     Rondvraag en sluiting