Heerlijk Buiten

Beleid

De deelnemers van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Midden-Delfland (de gemeenten) hebben besloten om per 1 januari 2018 het Recreatieschap Midden-Delfland (recreatieschap) op te heffen. De gemeenten willen ook na die datum gezamenlijk vormgeven aan het behartigen van de belangen van de groengebieden. De rechtsopvolger van het Recreatieschap Midden-Delfland wordt derhalve de Coöperatie Beheer Groengebieden Midden-Delfland UA.
De Coöperatie is beleidsarm. Omdat de Coöperatie vanwege geconstateerde fiscale vraagstukken nog niet in staat was om de haar toebedeelde taken van het recreatieschap per 1 januari 2018 over te nemen, betekende dit, dat het recreatieschap na 1 januari en tot zo lang als nodig, verantwoordelijk is gebleven voor beheer, exploitatie en onderhoud. Deze taken kunnen door het Recreatieschap Midden-Delfland in liquidatie nog worden uitgevoerd, aangezien het ‘going concern’ zaken betreft en de feitelijke liquidatie van het recreatieschap nog niet heeft plaatsgevonden.


vlaardingervaart