Heerlijk Buiten

Bestuur

Vanaf 1 januari 2018 is het Recreatieschap Midden-Delfland in liquidatie
De opvolger is de Coöperatie Beheer Groengebieden Midden-Delfland UA. De benoemde bestuurders zijn: dhr. G. ten Dolle (voorzitter), gemeente Delft, dhr. H.W. Verlinde (secretaris), gemeente Midden-Delfland & dhr. J.A. Freie (penningmeester), gemeente Maassluis. Ten tijde van de liquidatie, is het Recreatieschap Midden-Delfland nog verantwoordelijk voor beheer, exploitatie en onderhoud van de gebieden. De samenstelling van het bestuur treft u hieronder.


In het Recreatieschap Midden-Delfland werken de gemeenten Delft, Maassluis, Midden-Delfland,  Schiedam, Vlaardingen en Westland samen. Ze behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in het recreatiegebied Midden-Delfland. Het schap is in 1983 opgericht vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. 

Vergaderen
Het Algemeen Bestuur, de Midden-Delflandraad genoemd, bestuurt het recreatieschap Midden-Delfland, het Dagelijks Bestuur stuurt de dagelijkse aangelegenheden aan. Het Dagelijks Bestuur vergadert circa 4 x per jaar, de Midden-Delflandraad 2 x per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden adviezen en voorstellen over inrichting, beheer en onderhoud besproken. Het bestuur neemt daar besluiten over.

Openbaar
De vergaderingen van de Midden-Delflandraad zijn openbaar. Wil je de agenda en de notulen van de vergaderingen raadplegen? Je vind ze via het menu hiernaast.

 Logo Delft Logo Maassluis Logo Midden-Delfland  Logo SchiedamLogo VlaardingenLogo Westland

De samenstelling van het voorgaand bestuur

Leden Dagelijks Bestuur

     
Naam

 Gemeente/ organisatie

 Functie

Dhr. S.M. Brandligt

 Gemeente Delft

 Vice-voorzitter 

Dhr. G.D. van Oord

 Gemeente Midden-Delfland

 Secretaris 

Dhr. R. van Harten

 Namens de gemeenten Vlaardingen,  Schiedam en Maassluis

 Penningmeester

Dhr. C. Pleijsier

 Namens de gemeenten Vlaardingen,  Schiedam en Maassluis

 

Leden Midden-Delflandraad

     
     
Naam Gemeente/organisatie Plaatsvervanger

Dhr. R. van Harten

gemeente Vlaardingen

Dhr. J. Versluijs

Dhr. R.G. de Vries

gemeente Vlaardingen

Dhr. C.T. Oosterom

Dhr. S.M. Brandligt

gemeente Delft

Dhr. R. de Prez

Mevr. A.H. Hekker

gemeente Delft

Dhr. G.D. van Oord

gemeente Midden-Delfland

Dhr. H.H. Horlings

Dhr. F.J. van Lier

gemeente Midden-Delfland

Dhr. R.H.G. Zwaard

Dhr. A. van Steenderen

Mevr. P. van Aaken

gemeente Schiedam

gemenete Maassluis

Dhr. M.J.C. Houtkamp

mevr. N.M. Gouweleeuw

Dhr. C. Pleijsier

Dhr. D. van der Houwen 

gemeente Maassluis

gemeente Maassluis

Dhr. J.M.H. Evers

Dhr. J.M.H. Evers 

Dhr. P. Ouwendijk

gemeente Westland

Dhr. A.W. Meijer