A16 Rotterdam | Lage Bergse Bos

Rijkswaterstaat gaat de A13 vanaf Rotterdam The Hague Airport rechtstreeks verbinden met de A16 ter hoogte van het Terbregseplein via een nieuwe, 11 kilometer lange Rijksweg A16 Rotterdam. Dit heeft een grote impact op de inrichting, de bereikbaarheid en het gebruik van het Lage Bergse Bos. In het Lage Bergse Bos ligt de snelweg in een tunnel op maaiveld. De tunnelmonden liggen net buiten het recreatiegebied. Het Recreatieschap Rottemeren wil het gebied tijdens de aanlegfase (2019-2024) maar zeker ook daarna weer bruikbaar maken als een aangenaam en aansprekend recreatiegebied.

De uitkomsten van de ‘gebiedstafel’ die voorjaar 2014 is gehouden, hebben bijgedragen aan het “Schetsontwerp Lage Bergse Bos”. Alle gebruiksmogelijkheden blijven ook na de aanleg van de A16 Rotterdam behouden en worden waar mogelijk uitgebreid. De tunnel op maaiveld in het Lage Bergse Bos leidt tot een verhoging in het landschap van ca. 8 meter. Door de aanleg van de tunnel krijgt het recreatiegebied er een nieuwe dimensie bij in de vorm van een heuvellandschap over een lengte van zo’n anderhalve kilometer. De hoogteverschillen – maximaal 8 meter – geven nieuwe gebruiksmogelijkheden en creëren nieuwe zichtlijnen en uitzichten. Het heuvellandschap krijgt flauwe en steile hellingen. De heuvel biedt gelegenheid voor bijvoorbeeld sledehellingen, een amfitheater, een speel- en klimwand en glijbanen. De flauwe helling op het westen ligt erg gunstig voor zonliefhebbers of om te luieren. Bij de centrale open ruimte ten noorden van het tunneltracé komen parkeervoorzieningen, horeca en een barbecueplek.  

Meer informatie
Rijkswaterstaat: A16 Rotterdam en Inpassing Lage Bergse Bos (zoom in op Lage Bergse Bos).

Download
Schetsontwerp Lage Bergse Bos | vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap Rottemeren op 24 juni 2015. 

Rijksweg A13-A16