Bewegwijzering Rotte

Veel recreanten die langs de Rotte fietsen, wandelen of erop varen, zijn niet goed op de hoogte van alle recreatieve mogelijkheden in de omgeving. Daarom gaat het Recreatieschap  Rottemeren de bewegwijzering naar de recreatieve voorzieningen vanaf de Rotte naar de omliggende gebieden ontwikkelen. Dit doen we samen met gemeente Rotterdam en in overleg met de ondernemenden. De bewegwijzering volgt de Rotte van bron tot dam en sluit aan bij de marketing Ook dit is de Rotte.

We inventariseren ook de bewegwijzering vanaf de toegangsroutes (voor fietsers en automobilisten) vanuit de woonkernen het gebied in. Dit doen we om die ook te kunnen verbeteren en een totaalplan te kunnen maken.

Dankzij de bewegwijzering kun je de recreatie-ondernemers en de voorzieningen makkelijker vinden vanaf de Rotte. Daardoor valt er voor recreanten nog meer te beleven en te genieten langs de Rotte.

Hoe pakken we het aan?
Stap 1: we beschrijven de uitgangspunten voor de bewegwijzering, bijvoorbeeld: naar welke ondernemers en voorzieningen verwijzen we? Hoe verwijzen we? Wie betaalt het beheer van de bordjes? Hoe komen de bordjes eruit te zien? Wat kost de aanleg?
Stap 2: we maken een bebordingsplan inclusief het definitieve ontwerp van de bordjes.
Stap 3: we realiseren het bebordingsplan en maken afspraken over het beheer ervan.

Belanghebbenden
Gedurende het project overleggen we met ondernemers en maatschappelijke organisaties: ondernemersvereniging de Rottemeren, Stichting Plezierrivier de Rotte en de bewonersvereniging Rotteverband. Ook de gemeenten en het hoogheemraadschap betrekken we bij de bewegwijzering.

Planning
De voorbereidingen zijn eind 2017 gestart. We verwachten dat de bewegwijzering voor de start van het recreatieseizoen 2019 is gerealiseerd.

bewegwijzering Rotte r dam uit De Rotte