Biodiversiteit Rottemeren

Het Recreatieschap Rottemeren geeft op voorstel van Natuur- en Vogelwacht Rotta een impuls aan de biodiversiteit en natuurbeleving in haar gebied. Het gaat om kleinschalige ingrepen die de natuur in het gebied verrijken en waardoor mensen meer van de natuur kunnen genieten. Waar deze precies komen, werken Rotta en het Recreatieschap uit. Zij zoeken plekken die de (water)recreatie en mogelijke nieuwe ontwikkelingen niet beperken.


 
Biodiversiteit

Stinzenplanten en natuurvriendelijke oevers

  • In 2016 zijn, samen met vrijwilligers, sneeuwklokjes, krokussen en andere stinzenplanten gepoot in de Bleiswijkse Zoom. In 2018 of 2019 gaan we nog meer stinzenplanten poten, daardoor krijgen nog meer bermen vrolijke kleuren in de Bleiswijkse Zoom.

  • In de pijplijn zit ook nog de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de Rottemeren, waar bijvoorbeeld de zwanenbloem haar roze pracht kan verspreiden. 

Bijzondere broedvogels
In het project wordt de komst van bijzondere vogels bevorderd door passende broed­gelegenheid te creëren.

  • Sinds 2017 drijven twee visdiefeilandjes in een vijver in de Bleiswijkse Fles, waar inmiddels de eerste visdiefjongen zijn uitgebroed. In 2018 volgen visdiefeilandjes in de Eendragtspolder.

  • In het Hoge Bergse Bos, vlakbij het Trefpunt van Rotte, is een ijsvogelwand aangelegd om de prachtige oranje-blauw gekleurde vogels te stimuleren om er te gaan broeden.

  • Bij het trainingscentrum van de Willem-Alexander Baan is nestgelegenheid gecreëerd voor de huiszwaluw.

  • Vlakbij, in een hoogspanningsmast in de Eendragtspolder, wordt in 2018 een nestkast voor slechtvalken opgehangen. Ook zijn er plannen voor een oeverzwaluwwand.

Waterwijzer aan de Rotte

  • In 2017 was de lancering van het Rottemeren Paspoort, een boekje waarmee kinderen op reis gaan door de magische waterwereld in recreatiegebied Rottemeren. Het boekje wordt gebruikt tijdens de lessen Waterwijzer aan de Rotte, waarvoor Rotta en het schap samenwerken met Stichting NatuurWijs en is ook bij diverse ondernemers in de Rottemeren verkrijgbaar. De ambitie is veel kinderen van alles te leren en laten ervaren over de natuur in het gebied.

  • Ook is in 2018 is een fraaie kalender met flora en fauna uit het Rottemerengebied uitgegeven, die te koop was bij Rotta en diverse andere ondernemenden in het gebied.

Provinciale subsidie
De provinciale subsidie dekt de helft van de geraamde uitvoeringskosten van € 2,5 ton. Ook het Recreatieschap Rottemeren trekt er geld voor uit. Via vele vrijwilligersuren draagt Natuur- en Vogelwacht Rotta bij aan de realisatie van dit project. Tenslotte wordt de nodige dekking van € 40.000 om de begroting rond te maken, gezocht in nog aan te boren fondsen.

Planning
De uitvoering van de ingrepen gebeurt in de jaren 2016 tot en met 2019. Het werk wordt zoveel mogelijk door vrijwilligers uitgevoerd onder de vlag van Natuur- en Vogelwacht Rotta. Het Recreatieschap Rottemeren is verantwoordelijk voor de projectuitvoering  en heeft de initiatiefnemer van het project, Eric Kortlandt, gevraagd als projectleider.