Essentaksterfte Rottemeren

Staatsbosbeheer voert, in opdracht van Recreatieschap Rottemeren, werkzaamheden uit door de essentaksterfte in de recreatiegebieden Lage Bergse Bos en Bleiswijkse Zoom.

Essentaksterfte

De es (Fraxinus excelsior) wordt overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. Door de ziekte verzwakken de bomen, waardoor het risico groot is dat takken afbreken en bomen omvallen. Uiteindelijk sterven de essen af. Dit proces wordt nog versterkt doordat de zieke essen vatbaarder zijn voor insecten als de essenbastkever en schimmels zoals de honingzwam. Deze vestigen zich op oude en zieke bomen en versnellen het proces van afsterven en verrotting van stam en wortels.

Lage Bergse Bos 2018 t/m 2020

Tijdens de inloopavond van 10 juli 2018 is met behulp van informatiepanelen uitleg gegeven over de essentaksterfte in het Lage Bergse Bos en zijn vragen beantwoord. In de panelen staat informatie over:
- wat er gaat gebeuren
- planning en werkwijze
- herplant
- betrokken partijen en financiën

Bekijk de Informatiepanelen essentaksterfte Lage Bergse Bos en/of lees het persbericht 10 juli inloopavond essentaksterfte Lage Bergse Bos. 


Bleiswijkse Zoom 2017 t/m 2019

Aanpak essentaksterfte
In het noordelijk deel van de Bleiswijkse Zoom staan veel essen die zwaar aangetast zijn door de essentaksterfte. Deze zieke essen worden weggehaald. De maatregelen zijn nodig voor de veiligheid van bezoekers, omdat het risico bestaat dat zieke essen omvallen. Vitale essen worden gespaard.

Regulier bosonderhoud
Daarnaast voeren we regulier bosonderhoud uit in de vorm van dunningen. Dit houdt in dat we bomen weghalen om andere bomen meer ruimte te geven om verder te groeien. Door het dunnen verbetert de bosstructuur.

Zie de persberichten over de essentaksterfte in Rottemeren:
- Persbericht Inloopavond 24 april 2018 essentaksterfte en watercompensatie Rottemeren
- Persbericht 28/11/2017: Ook essentaksterfte in recreatiegebied Rottemeren

Informatiebijeenkomst

Staatsbosbeheer organiseerde op 24 april een informatiebijeenkomst voor omwonenden van de Bleiswijkse Zoom. Bekijk de informatiepanelen over de aanpak van de essentaksterfte.

De planning en verklaring bleskleuren
April-mei 2018: blessen
In april en mei wordt er ‘geblest’. Het blessen betekent dat de bomen worden voorzien van een gekleurde streep of stip. Daarbij worden drie kleuren gebruikt. Bomen die geen stip hebben, blijven staan.

Blauw:
Bomen met een blauwe stip zijn ‘toekomstbomen’: bomen met een bijzondere recreatieve of ecologische waarde, of gezonde essen. Deze bomen blijven staan.

Wit:
Bomen met een witte stip blijven ook staan. Deze bomen moeten gesnoeid worden, omdat er dode takken in zitten.

Oranje:
Bomen met een oranje stip of streep worden gekapt.

Zomer-najaar 2018: kap
De bomen met een oranje stip of streep worden in de zomer of in het najaar verwijderd. Wanneer dit precies gebeurt, is afhankelijk van het weer en de terreinomstandigheden.

Voorjaar 2019: herplant
Het planten van nieuwe bomen vindt plaats in het voorjaar van 2019. Daarna duurt het een aantal jaar tot het er weer uitziet als een bos. In de tussentijd komen er al veel planten en struiken op, waardoor het gebied er al snel weer groen uitziet.


Veelgestelde vragen
Lees hier de veelgestelde vragen over de aanpak van de essentaksterfte.Boswachter Dick kun je volgen via twitter @BoswachterDick. Of lees zijn verhaal op de blogsite.