Inrichten Hennipgaarde Eendragtspolder

Het Recreatieschap Rottemeren heeft in 2014 een terrein van 9 hectare in de Eendragtspolder aangekocht. Het ligt tussen het dorp Zevenhuizen en de roei-accommodatie, parallel aan het schelpenpad langs de Hennipsloot. Samen met inwoners en andere belanghebbenden is gewerkt aan een breed gedragen plan om het gebied in te richten als aantrekkelijk recreatiegebied. Tussen najaar 2017 en het voorjaar 2018 wordt het plan gerealiseerd.

Er is zoveel over dit project te vertellen, dat we er een aparte website voor hebben gemaakt. Wil je zien wat bewoners nu al doen aan activiteiten en waaraan je kunt deelnemen? Kijk dan op hun facebookpagina.

9 hectare website EP