Verlengde Molengangenpad

De colleges van de gemeenten Lansingerland en Zuidplas en het Recreatieschap Rottemeren hebben het plan gezamenlijk een tweezijdig fietspad aan te leggen tussen de Rotte en het Bentwoud. Het gaat om het Verlengde Molengangenpad dat moet gaan aansluiten op het Bentwoudpad. Het pad vergroot de recreatieve mogelijkheden, omdat het randstedelijke gebieden met elkaar verknoopt. Na de aanleg kunnen recreanten vanaf de Rottemeren naar de Zoetermeerse plassen, de Noord Aa, en de Reeuwijkse Plassen fietsen.

Concept-tracé
De gemeente Zuidplas heeft een tracéstudie uitgevoerd, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de direct omwonenden. Dit heeft geleid tot een concept-tracé dat deels over het grondgebied van de gemeente Zuidplas en deels over dat van de gemeente Lansingerland loopt. Om het fietspad mogelijk te maken, is een aantal planologische ingrepen nodig. Zo moet het bestemmingsplan van de gemeente Lansingerland apart worden beoordeeld en herzien. Het fietspad wordt mogelijk gemaakt mede dankzij subsidie vanuit de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio.  

Belanghebbenden
De samenwerkende partners hebben de ambitie om tot een breed gedragen plan te komen. Er vindt afstemming plaats met de direct omwonenden en grondeigenaren over de verdere uitwerking en invulling van het plan.

Planning
De intentieovereenkomst tussen de gemeenten Lansingerland en Zuidplas en het Recreatieschap Rottemeren is op 20 december 2017 ondertekend. De gemeenten en het Recreatieschap verwachten dat het fietspad begin 2021 gereed zal zijn.

intentieovereenkomst verlengde molengangenpad