Watercompensatie A16 Rotterdam

Het Recreatieschap Rottemeren creëert in opdracht van Rijkswaterstaat 4,3 hectare aan extra vijvers en sloten in het recreatiegebied Rottemeren. Deze ‘watercompensatie’ is nodig vanwege de aanleg van de A16 Rotterdam.

De aanleg van de Rijksweg A16 Rotterdam door het Lage Bergse Bos heeft tot gevolg dat het grondoppervlak wordt verhard met asfalt. De hoeveelheid grond die regenwater kan opnemen neemt af. Daarom is in hetzelfde peilgebied extra ruimte nodig waar water kan worden vastgehouden, bijvoorbeeld in sloten of vijvers. Dit wordt watercompensatie genoemd. Recreatieschap Rottemeren gaat deze watercompensatie in opdracht van Rijkswaterstaat uitvoeren.

Locaties watercompensatie
Rijkswaterstaat heeft via onderzoeksbureau Arcadis laten onderzoeken welke locaties binnen hetzelfde peilgebied geschikt zijn voor de watercompensatie. In overleg met Natuur- en vogelwacht Rotta en andere belanghebbenden is gekozen voor de locaties:
- Watergang langs fietspad nabij Hoekse Park West
- Kooitocht langs de Anthony Lionweg
- Gebied ten zuiden van het Ridderzwampad
- Het Kooibos bij de Rottebandreef

Watercompensatie A16 Rotterdam


Het werk
Voor de aanleg van de waterpartijen moeten bomen en struiken gekapt worden. Met de gemeente Lansingerland hebben we afgesproken dat deze worden gecompenseerd door de aanplant van nieuwe bomen in de Vlinderstrik in Lansingerland. Op alle vier locaties wordt grond afgegraven en afgevoerd. Het gaat in totaal om zo’n 70.000 m3 grond. De oevers van de nieuwe waterpartijen worden ingericht met riet, oeverplanten en dergelijke. We verwachten dat het aantrekkelijke plekken worden voor (water)vogels, insecten en onderwaterleven.

Belanghebbenden, inloopavond 24 april en Informatieblad Watercompensatie
Natuur- en vogelwacht Rotta is nauw betrokken bij dit project. Op 24 april 2018 hebben we een excursie en een inloopavond voor belanghebbenden georganiseerd, onder meer over de watercompensatie. Informatie over het project hebben we op een rij gezet in Informatieblad Watercompensatie