Heerlijk Buiten

Beleid

In de schapsvisie is concreet beschreven hoe het recreatiegebied Voorne-Putten-Rozenburg ook in de toekomst een recreatief en toeristisch aantrekkelijk gebied blijft. De documenten kun je hieronder downloaden. 

Sinds 1 januari 2018 heeft het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg een andere naam: Recreatieschap Voorne-Putten.

Rozenburg is een deelgemeente van de gemeente Rotterdam. Omdat de gemeente Rotterdam (evenals de Provincie Zuid-Holland) per 1 januari 2018 geen deelnemer meer is aan het schap, is de toevoeging –Rozenburg komen te vervallen. De landtong Rozenburg in 2018 nog wel beheerd door het Recreatieschap Voorne-Putten. Vanaf 2019 neemt gemeente Rotterdam het beheer over. Ook is een gewijzigde gemeenschappelijke regeling vastgesteld en in werking getreden.