Heerlijk Buiten

Vergaderingen en stukken

Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten vergadert een paar keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Sinds 1 januari 2018 heeft het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg een andere naam: Recreatieschap Voorne-Putten.


Agenda en vergaderstukken van de vergadering van het algemeen bestuur op 15 maart 2018 in Hellevoetsluis

1. Opening
Link naar de agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 30 november 2017
Link naar het vergaderstuk

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Link naar het vergaderstuk
Link naar bijlage

4. Evaluatie samenwerkingsovereenkomst VPR-SBB-PZH
Link naar het vergaderstuk
Link naar bijlage
Link naar bijlage

5. Rapportage evaluatie samenwerking Recreatieschap Voorne-Putten en Staatsbosbeheer
Link naar het vergaderstuk

6. Richtinggevende uitspraak met betrekking tot het vervolg van de samenwerking met Staatsbosbeheer na 2018

7. Rondvraag en sluiting
In het Archief staan de vergaderingen Voorne-Putten van afgelopen jaar.