Heerlijk Buiten

Bestuur

In het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta werken de provincies Zeeland en Zuid-Holland en de gemeenten Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duivenland, Hellevoetsluis, Nissewaard en Cromstrijen samen. Ze behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in de Zuidwestelijke Delta. Het schap is opgericht vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. 

De provincies Zuid-Holland en Zeeland zijn per 1 januari 2018 uit het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta getreden.
Het Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta is per 2 januari 2018 opgeheven. Dit jaar komt het schapsbestuur nog een aantal momenten bijeen. Het schap bevindt zich gedurende een bepaalde periode in 2018 nog in een zgn. liquidatiefase. Pas nadat de laatste vereiste formaliteiten zijn afgerond eindigt de bestuurlijke entiteit. Grondposities en erfpachtcontracten in de Grevelingen zijn inmiddels overgedragen aan de grondeigenaar Staatsbosbeheer en de grondposities in het Haringvliet zijn overgegaan naar enkele omliggende gemeenten.
De algemene verordening en de legesverordening worden met terugwerkende kracht per 2 januari 2018 ingetrokken en daarvoor in de plaats zijn de gelijkluidende nieuwe gebiedsverordeningen Grevelingen en legesverordeningen Grevelingen van de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland van kracht. 
 

Openbaar
De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Wil je de agenda en de notulen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur raadplegen? Je vind ze via het menu hiernaast.

Samenstelling bestuur Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2018

Leden Dagelijks Bestuur

Naam Gemeente/organisatie Functie
De heer P. Feller Gemeente Goeree-Overflakkee voorzitter (nog te benoemen)
De heer C.H. van den Bos Gemeente Schouwen-Duiveland  
De heer H.J. Flieringa Gemeente Cromstrijen  

Leden Algemeen Bestuur

Naam Gemeente/organisatie  
De heer P Feller Gemeente Goeree-Overflakkee  
De heer D.A. Markwat Gemeente Goeree-Overflakkee  
De heer C.H. van den Bos Gemeente Schouwen-Duiveland  
De heer A.J. Spoon Gemeente Hellevoetsluis  
De heer H.J. Flieringa Gemeente Cromstrijen  
De heer M. Hamerslag Gemeente Nissewaard