Heerlijk Buiten

Zuidwestelijke Delta

Groenalliantie Midden-Holland

Het Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta is per 2 januari 2018 opgeheven. Het schap bevindt zich gedurende een bepaalde periode in 2018 nog in een zgn. liquidatiefase. Grondposities en erfpachtcontracten in de Grevelingen zijn inmiddels overgedragen aan de grondeigenaar Staatsbosbeheer en de grondposities in het Haringvliet zijn overgegaan naar enkele omliggende gemeenten. De algemene verordening blijft tot wederopzegging nog van kracht.

Op Staatsbosbeheer.nl vind je meer informatie over natuurgebied Grevelingen en over natuurgebied Haringvliet.