Heerlijk Buiten

foto

Bleiswijkse Verlaat genomineerd voor best gerestaureerde monument

De stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) heeft het vorig jaar gerenoveerde Rijksmonument Bleiswijkse Verlaat genomineerd voor een prijs van best gerenoveerde monument. De sluis, en daarmee het recreatieschap Rottemeren als opdrachtgever van de renovatie, komt in aanmerking voor een eerste, tweede of derde prijs.

Het gerestaureerde Bleiswijkse Verlaat staat tussen de Rotte en de Heulsloot in recreatiegebied Rottemeren. Het bestuur van het recreatieschap gaf een aantal jaar geleden opdracht tot de renovatie van de sluis. De restauratie is niet ongemerkt verlopen. Tijdens de werkzaamheden vorig jaar was er veel belangstelling voor de renovatiewerkzaamheden van omwonenden en genteresseerden. In de afgelopen zomermaanden streken veel mensen neer op het veld bij het Bleiswijkse Verlaat voor mooie foto’s van het monument, trouwfoto’s of een gezellige picknick.

Op vijf oktober aanstaande maakt de HSSN in Lemmer bekend welke gerenoveerde sluis of stuw de eerste prijs gewonnen heeft.

“De Rotte verdient het”
Met de restauratie van het Bleiswijkse Verlaat heeft het recreatieschap Rottemeren ingezet op het behoud van cultureel historisch erfgoed. De gerestaureerde sluis past in de visie en plannen voor het gebied met als motto ‘De Rotte verdient het’.

Meer informatie over en foto’s van de restauratiewerkzaamheden en de gerestaureerde sluis kunt u vinden op www.heerlijkbuiten.nl/bleiswijkseverlaat of lees het digitale magazine over de restauratie van het Bleiswijkse Verlaat:http://bleiswijkseverlaat.heerlijkbuiten.nl/restauratie

Nieuws > RM > Bleiswijkse Verlaat > Nominatie

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam

E.

Toelichting

bericht geplaatst 26 september 2016