Heerlijk Buiten

foto

Kwaliteitsverbetering Oeverbos-Oost

Recreatieschap Midden-Delfland start met de herinrichting van het oostelijk deel van het Oeverbos in Vlaardingen. Dit eind jaren zeventig ingerichte recreatiegebied ontwikkelde zich in 40 jaar tijd tot een volwassen groengebied, dat intensief gebruikt wordt voor recreatie.

Bos en parkweide

Het Oeverbos is een bestaand groengebied aan de noordoever van het Scheur tussen Vlaardingen en Maassluis en krijgt met deze kwaliteitsverbetering een vernieuwde uitstraling. Aan de rivieroever komt een parkweide met losse boomgroepen, zodat er vanuit het groen volop uitzicht is over de rivier 't Scheur en de voorbij varende schepen. Op verschillende plekken komen voor kinderen diverse speelmogelijkheden. Verder wordt het gebied voorzien van een nieuw padenstructuur en komt er langs het fietspad een nieuw wandelpad. In het kader van de aanleg van de Blankenburgverbinding zijn voorbereidingen getroffen voor de sanering van het Oeverbos. Het terrein is in de jaren 60 opgehoogd met vervuild havenslib. De saneringsopgave houdt in dat een nieuwe leeflaag van 50 cm op de bodem wordt opgebracht.

Wat gaat er wanneer gebeuren?

Vanaf januari 2017 starten de eerste werkzaamheden in het oostelijk deel van het Oeverbos. In de winter wordt de begroeiing verwijderd. In het voorjaar wort het park opnieuw ingericht, de nieuwe leeflaag aangebracht en de recreatieve voorzieningen aangelegd (bankjes, prullenbakken, speelvoorzieningen en fiets- en wandelpaden). In het najaar worden de nieuwe bomen geplant. Eind 2017 is kwaliteitsverbetering Oeverbos oost gerealiseerd.

Gevolgen voor omgeving

De genoemde werkzaamheden hebben tot gevolg dat het oostelijk deel van het Oeverbos een jaar niet gebruikt kan worden voor recreatiedoeleinden. Het recreatieschap zal er alles aan doen om de hinder te beperken, maar helaas zal de aan- en afvoer van grond en bomen en het opnieuw planten van bomen niet ongemerkt uitgevoerd kunnen worden. Periodiek zullen omleidingen worden aangegeven voor wandelaars en fietsers. Het westelijk deel van het Oeverbos, de fiets- en autoverbinding langs de Maassluissedijk, het restaurant ‘t Oeverbos en de parkeerplaats blijven toegankelijk.

Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding

Het project herinrichting Oeverbos is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding. De aanleg van de Blankenburgverbinding heeft een directe impact op het Oeverbos. Rijkswaterstaat zal het westelijk deel van het Oeverbos een aantal jaren gebruiken als werkterrein en wordt ingericht en gesaneerd na de aanleg van de Blankenburgverbinding conform een gezamenlijk ontwerp.

Meer weten?

Bent u nieuwsgiering naar het nieuwe Oeverbos? Bekijk het ontwerp en de planvorming.

2016 oeverbos Midden Delfland oever2

Meer weten?

Recreatieschap Midden-Delfland
Schiedam

E.

Toelichting

bericht geplaatst 10 januari 2017